Методика на работа

“Интер КИТ Консулт” ЕООД предлага като услуги само продукти, с предварително разработени, тествани и утвърдени методики за изпълнение. Ние споделяме отговорността за изпълнение на проекта до постигане на поставените цели или до момента на успешно представяне пред сертифициращия орган.

През периода на изпълнение на проектите “ИнтерКИТ Консулт” ЕООД използва съвременна, онлайн базирана система за обмен на оперативни данни и документи чрез Интернет. Поддръжката се осигурява по време на всички етапи от изграждането и внедряването на Вашата система за управление или реализирането на специфичен проект.

По желание на клиента е възможно да продължи използването на електронната система за съхранение на данни и документи след приключване на проекта.

Това носи следните предимства:

Имате нужда от помощ с вашата система за управление?