Ние успяваме чрез успеха на нашите клиенти

20 Години Опит в Различни Индустрии

Eкспертите на „ИнтерКИТ Консулт”  ще ви помогнат с богатия опит при разработката, внедряването и развитието на системи за управление.

Дейности

Разработка, внедряване и развитие на системи за управление

 • Системи за управление на качеството (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • Системи за управление на околната среда (ISO 14001;)
  Системи за безопасност на храните (HACCP и ISO 22000)
 • Системи за безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001)
 • Добри производствени и други практики и програми (GMP)
 • Разработка на Интегрирани системи за управление
 • Подготовка за ресертификация на системи по качеството и преминаване към новите стандарти
 • Акредитация на лаборатории
 • СЕ – маркинг
 • Компютърна интеграция на системи по качеството
 • Разработка на проекти за подобряване на качеството

Нашите услуги са съобразени със спецификата на Вашата дейност, както и с Вашите цели и планове за развитие

Обхват

Нашите експерти взимат участие в разработването и внедряването на системи за управление във всички сфери на бизнеса и услугите. Работим с всякакъв тип и размер организации.

Имате нужда от помощ с Вашата система за управление?