Сътрудничество

С дългогодишните усилия на експертите работещи в “ИнтерКИТ Консулт” ЕООД е спечелила и продължава да печели доверието на консултиращи, сертифициращи и подпомагащи консултантската дейност международни компании и организации.

Обучението на клиентите, съпътстващо реализираните консултантски дейности се провежда по програми и със специалисти на “Центъра по качество” към Технически университет – Варна.

“ИнтерКИТ Консулт” ЕООД се стреми да бъде полезна за своите клиенти, осигурявайки им постоянно:

  • постоянно актуално информационно обслужване в областта на приложими стандарти, нормативни актове, закони, наредби и др.;
  • бърз обмен на данни и документи, гарантиращо гъвкавост и сигурност на информацията;
  • възможност за постоянна обратна връзка и оценка на качеството на предлаганите услуги;
  • помощ при поддържане и развитие на разработените Системи за управление.

“ИнтерКИТ Консулт” ЕООД се стреми към постигане на условия за постоянно усъвършенстване на Системите за управление и превръщането им в инструмент за повишаване на конкурентноспособността на клиента.

“ИнтерКИТ Консулт” ЕООД не налага готови решения, тя се старае да развие силните страни и затвърди уникалността на клиента, като залог за бъдещи успехи.