Опит

Експертите на “ИнтерКИТ Консулт” ЕООД са взели участие в разработването, внедряването и други дейности на внушителен брой Системи за управление във всички сфери на бизнеса и услугите, във всякакъв тип и размер организации: машиностроене, корабостроене, строителство, услуги и търговия, ремонтни дейности, общински администрации и др.