Мисия

“ИнтерКИТ Консулт” ЕООД определя своята роля като помощник при осъзнаването и развитието на културата по качество на своите клиенти. Предоставяните консултантски услуги не са ориентирани към налагане на готови решения на клиентите, а към отчитане на спецификата на тяхната дейност, цели и стремежи за развитие и просперитет. Основавайки се на този подход, “ИнтерКИТ Консулт” ЕООД дефинира своята мисия:

“Ние успяваме чрез успеха на нашите клиенти”