За нас

„ИнтерКИТ Консулт” ЕООД е дружество с ограничена отговорност, притежаващо богат опит при разработката, внедряването и развитието на Системи за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда. Седалището и управлението й се намират в гр. Варна.

„ИнтерКИТ Консулт“ ЕООД  е консултантска организация, създадена с цел да доставя на своите Клиенти висококачествени услуги в областта на:

  • системите за управление на качеството;
  • здравето и безопасността при работа;
  • околната среда, добрите производствени практики;
  • управлението на риска и други специфични изисквания, позволяващи им да получат необходимо признание от компетентните национални и международни органи, както и да постигнат ефективно управление на реализираната от тях дейност.